Vycházky do přírody

Vodní nádrž a přehrada Pařížov

Pod Železnými horami na řece Doubravě se tyčí jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad na území České republiky. Tvarem připomíná spíše hrad na řece, svou funkci ale plní dokonale, a to více než 100 let. Podnětem k výstavbě přehrady byly velké a opakované povodně, které patřily tehdy k největším na Doubravě. Aby se předešlo ničivým následkům přívalových dešťů a jarních oblev, odsouhlasila se výstavba čtyř přehrad. Kvůli financím nakonec velkolepý projekt nevyšel, realizovala se pouze jediná přehrada – Pařížov na řece Doubravě.

Stavba začala v roce 1909 a dokončena byla o čtyři roky později. Specifický je u ní gotizující styl s věžičkami, které připomínají cimbuří. Samotná hráz se skládá z lomového kamene dováženého z blízkého lomu. Na celé stavbě se podílelo téměř 500 českých a italských dělníků, kteří odvedli skutečně mistrovské dílo.

Od roku 1992 slouží přehrada i jako vodní elektrárna. Koruna hráze je oplocená, přestože přes ni nevede žádná komunikace. Nádrž je také užívána místní organizací Českého rybářského svazu Běstvina na sportovní rybolov.

Přehrada Pařížov se stala osudem rodu Horských. Pradědeček Josef nastoupil na pozici hrázného v roce 1941. Vychoval tu se ženou tři děti a nejstaršímu synovi Jiřímu předal řemeslo a lásku k tomuto místu. Před několika lety už i Jiří předal funkci hrázného synovi, který se stará o chod přehrady.

Pokud máte zájem navštívit tuto neobvyklou stavbu, stačí jen zazvonit na pana hrázného, který vás rád pustí dovnitř.

Výlet: Ideální jako nenáročný cyklovýlet. K přehradě se dá zajet podívat i autem.

Přehrada Pařížov a okolí video: